Het voordeel van ecologische luiers

ecologische luiers

Dit artikel gaat over de voordelen van ecologische luiers. Welke zijn dat? Welk type luier is ecologischer, de wegwerp of de wasbare luiers? Maar eerst, wat bedoelen we met ecologisch?

ecologische luiers

Wat is ecologisch

We gebruiken hier het woord ecologisch in relatie tot duurzaam. Vaak wordt het woord ecologische voetafdruk gehanteerd. Daarmee wordt bedoeld de belasting voor het milieu van een bepaald product voor de productie, het gebruik en ook de afvalverwerking ervan. Als we het over de landbouw hebben, dan wordt daarin ook de behandeling van de dieren meegenomen. Het is een concept dat gebruikt wordt om vergelijkingen te maken. Welk van een aantal producten heeft de kleinste ecologische voetafdruk en is dus het meest ecologisch oftewel duurzaam.

De luiers van vroeger

Vroeger was er de katoenen luier, die na gebruik werd gewassen en dan weer opnieuw gebruikt. Op een gegeven moment kwam er de wegwerpluier. Geen wassen meer. Na gebruik werd die bij het afval gegooid. Luiers wassen in een wasmachine vraagt elektrische energie. Voor de opwekking daarvan worden nog vaak fossiele brandstoffen gebruikt, waarbij CO2 vrijkomt. Dat gas is verantwoordelijk voor het broeikaseffect. Wegwerpluiers waren vanwege de gebruikte materialen niet erg milieuvriendelijk. Dan hebben we het onder meer over de afbreekbaarheid. Voor een baby worden dagelijks gemiddeld 5 luiers gebruikt. Dat betekent maandelijks ongeveer 150 luiers. Die 150 luiers leveren 25 kilo afval op. Een goede reden om nog eens over de vorm van de luier na te denken.

De ecologische luier

Nog altijd hebben we de wasbare en de wegwerpluier, maar bij de materiaalkeuze wordt steeds meer rekening gehouden met de duurzaamheid, dus met de milieubelasting. Dat is het grootste voordeel van de moderne luier in vergelijking met die van vroeger. De stichting Milieu Centraal heeft van de moderne ecologische wegwerpluier en wasbare luier de ecologische voetafdruk vergeleken. Van laatstgenoemde is die kleiner. Kinderen kunnen eerder zindelijk zijn met wasbare luiers en dat betekent minder kosten. We kijken in dit artikel niet naar het gebruiksgemak, louter naar de duurzaamheid.