Het nut van een vca diploma voor werkgever en werknemer

vca diploma

Wanneer je in de bouw werkzaam bent, dan heb je ongetwijfeld wel eens gehoord van het vca diploma. Vca staat voor Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist voor Aannemers. Het is een diploma waarmee je kunt aantonen dat je veilig en met gezondheid en milieu in acht nemend beslissingen kunt nemen. Dat is uiteindelijk bedoeld om het aantal ongelukken te verminderen. 

Voor wie is het?

Het lijkt door de verklaring van de afkorting net alsof uitsluitend werknemers in de bouw dit certificaat moeten hebben, maar inmiddels wordt in een groot aantal andere branches ook om dit certificaat gevraagd. vca omvat een groot aantal handvatten om veilig, op een gezonde en milieuvriendelijke manier te kunnen werken op plaatsen met grote risico’s. Door het volgen van een vca cursus kan een werknemer aantonen dat hij over de juiste kennis beschikt van de veiligheidsvoorschriften. Daarnaast kan een onderneming ook vca gecertificeerd worden. Een vca gecertificeerde onderneming kan aantonen dat voldaan wordt aan verplichtingen uit de Arbowet. Dat is natuurlijk ook zeer belangrijk als het gaat om een onderneming en dus zeker de moeite waard om uit te zoeken wanneer je een eigen bedrijf hebt.